Extra medlemsmöte 2019 - TSS Båtklubb

Båtklubbens stadgar

STADGAR för den allmännyttiga ideella föreningen TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP (TSS) nedan kallat Sällskapet. § 1. Ändamål Sällskapet är en ideell allmännyttig förening med huvudändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, att genom […]