Södra Bryggan i Tullingesjön 🚤

Södra Bryggan i Tullingesjön - TSS Tullinge Segel Sällskap - Båtklubb
Södra Bryggan längst in i Tullingesjön

Båtplatser på Södra Bryggan i Tullingesjön


Vi har ca. 30 båtplatser på Södra Bryggan som ligger vid slutet av Båtstigen nära Huddingevägen. Några av platserna är på insidan och är främst avsätt för mindre båtar som roddbåtar och kanoter.

Vi ligger i förhandlingar med Botkyrka Kommun om att utvidga vattenområdet för att om möjlig utöka till 62 platser totalt. Se nedan hur det skulle kunna bli.

Södra Bryggan i Tullingesjön - Bilaga till Stranskyddsdispens - TSS - Båtklubben i Tullinge
Södra Bryggan i Tullingesjön – Bilaga till Stranskyddsdispens

Tyvärr har Botkyrka Kommun än så länge inte godkänt våra planer, men vi kämpar på. Vi har många som står i kö och väntar båtplats på Södra Bryggan eller i Tullingesjön, så det är verkligen efterlängtat med över 30 nya båtplatser.

Om utvidgningen inte går vägen så har vi vissa möjligheter att renovera och utöka bryggan ändå. Beslut om detta kommer under 2021.

Om du vill komma i kontakt med Hamnkaptenerna på Södra Bryggan kan du skicka e-post till sodrabryggan@tullingess.se.

Södra bryggan i Tullingesjön, närbild - TSS båtklubb
Södra bryggan i Tullingesjön, närbild

 

Södra Bryggan längst till höger i bild, Slipen lite längre till höger - TSS Båtklubb
Södra Bryggan längst till höger i bild, Slipen lite längre till höger

 

Södra bryggan i Tullingesjön - TSS båtklubb
Södra bryggan i Tullingesjön

Vill du ha båtplats här?

För dig som söker medlemskap i båtklubben Tullinge Segelsällskap kan det ta tid att få båtplats, men som medlem kan du stå i kö. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på sidan Vill du ha båtplats. Ange på registreringssidan att du är intresserad av Vårbybryggan så kontaktar vi dig när bryggplatser fördelas.

Läs mer: Norra bryggan i Tullingesjön

Läs mer: Slipen-bryggan i Tullingesjön

Läs mer: Piparholmen utanför Trosa i Saltsjön

Läs mer: Vårby-bryggan i Mälaren

Besök oss gärna på Facebook eller på YouTube 🙂