Kontaktpersoner för båtklubben

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Du når Kansliet för de flesta frågor på kansliet@tullingess.se
Kassören når du på kassor@tullingess.se eller telefon 070-846 16 60.

Tullinge Segel Sällskap
c/o Oskar Remöy
Tullinge Strand 31
146 54 TULLINGE

Mail: info@tullingess.se
Facebook: https://www.facebook.com/Tullingess/

Organisationsnummer: 802472-7524
Bankgiro: 5616-5087
Bank: Swedbank

Vart vänder jag mig

Ställ dina frågor om… Till… E-post
Arbetsplikt Kansliet kansliet@tullingess.se
Belysning bryggor Hamnkapten Se nedan
Belysning slipen Varvschef varvschef@tullingess.se
Betalning Kassör kassor@tullingess.se
Bojar Hamnkapten Se nedan
Byte bryggplats Hamnkapten Se nedan
Båtplats Kansliet kansliet@tullingess.se
Ekonomiska frågor Kassör kassor@tullingess.se
Elsäkerhetsfrågor El-ansvarige Se nedan
Förtöjningsanvisningar Hamnkapten Se nedan
Gästplatser Finns inga
Klubbstugan Varvschef varvschef@tullingess.se
Klubbträffar Klubbmästaren klubbmastare@tullingess.se
Mastkran, Vårby (Fittja) Hamnkapten Se nedan
Medlemskap (ansökan) Kansliet kansliet@tullingess.se
Miljöfrågor Miljöombud miljo@tullingess.se
Nycklar & Vimplar Kassör kassor@tullingess.se
Ordningsregler Styrelsen styrelsen@tullingess.se
Skjulkö Varvschef varvschef@tullingess.se
Slamkryparen, båtvagn Vagnansvarig vagnansvarig@tullingess.se
Slip-plats Varvschef varvschef@tullingess.se
Sommarplats Kansliet kansliet@tullingess.se
Stadgefrågor Styrelsen styrelsen@tullingess.se
Säkerhetsbesiktning båt Besiktningsman Se nedan
Upptagning, admin Varvschef varvschef@tullingess.se
Upptagning, praktisk Vagnföraren vagnansvarig@tullingess.se
Vinterplats Varvschef varvschef@tullingess.se
Webbplats & Facebook Kassör kassor@tullingess.se
Övrigt Övriga info@tullingess.se

 

Hamnkaptener och övriga funktionärer

Funktionär Namn E-post, mobiltelefon
Kansliet Tommy Johansson kansliet@tullingess.se
076-170 43 67
Hamnkapten 1
Norra bryggan
Eva Engberg norrabryggan@tullingess.se
070-890 43 05
Hamnkapten 2
Norra bryggan
Vakant
Hamnkapten 1
Södra bryggan
Per Odenberg sodrabryggan@tullingess.se
070-778 27 40
Hamnkapten 2
Södra bryggan
Vakant
Hamnkapten 1
Vårbybryggan
Andres Iturralde varbybryggan@tullingess.se
076-204 73 76
Hamnkapten 2
Vårbybryggan
Hans Sjöberg varbybryggan@tullingess.se
073-433 76 57
Hamnkapten 1
Piparholmen
Magnus Skytt piparholmen@tullingess.se
070-743 35 74
Hamnkapten 2
Piparholmen
Thomas Graan piparholmen@tullingess.se
073-033 41 93
Klubbmästare,
webbansvarig
Jens Torsteinsrud klubbmastare@tullingess.se
070-555 64 87
Varvschef Jocke Lundgren varvschef@tullingess.se
073-642 39 69
Vagnansvarig Ted Avsan  vagnansvarig@tullingess.se
073-626 56 84
El-ansvarig Stefan Söderström stefan.soderstrom@telia.com
070-585 81 99
Revisor 1 Åse Stålberg ase.stahlberg@gmail.com
Revisor 2 Tomas Nordh Kommer snart
Revisor-
suppleant
Vakant Kommer snart
Valberedning 1 Fredrik Lagerström fredrik.lagerstroem@mac.com
Valberedning 2 Vakant Kommer snart
Ungdoms-
verksamheten
Annika Larsson bnnika@telia.com
Besiktningsman Mats Ekmo mats.ekmo@telia.com
Miljöansvarig Lars Rydin miljo@tullingess.se
073-826 59 81
Förvaltare Nicklas Nordwall nicklas.nordwall@cortea.se
070-745 60 77

Övriga vagnförare: Peter Andersson, Benny Eriksson, Bosse Sjöberg och
Stig Waldersten.

Styrelse

Roll Namn E-post, mobiltelefon
Ordförande Lars Berggren ordforande@tullingess.se
070-734 46 59
Vice Ordförande Tomas Bovin tomas.bovin@gmail.com
070-265 57 21
Sekreterare Robert Gauding robert.gauding@bredband.net
070-575 69 11
Kassör Oskar Remöy kassor@tullingess.se
070-846 16 60
Klubbmästare Jens Torsteinsrud klubbmastare@tullingess.se
070-555 64 87
1:e ledamot Bruno Falck brunofalck@hotmail.com
073-745 28 20
2:e ledamot Gösta Odelberg firmaobege@gmail.com
070-726 13 82
1:e suppleant Lars Rydin miljo@tullingess.se
073-826 59 81
2:e suppleant Anders Andersson anders@xlbyggpartner.se
073-988 46 15

 

Postadress för fakturor , brev och kassör
Tullinge Segel Sällskap
c/o Oskar Remöy
Tullinge Strand 31
146 54 TULLINGE
Tel: 0708-46 16 60
Mail: kassor@tullingess.se

Styrelsemöte TSS - Båtklubb i Tullinge
På bilden ovan: styrelsen träffades i Klubbstugan på Slipen i februari. Från vänster ser vi Lars Rydin, Jocke Lundgren, Gösta Odelberg, Tommy Johansson, Lars Berggren, Tomas Bovin och Bruno Falck.