Kontaktpersoner för båtklubben TSS

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Kansliet för de flesta frågor rörande medlemskap och BAS kansliet@tullingess.se
Kassören för frågor kring fakturor och priser kassor@tullingess.se

Tullinge Segel Sällskap
c/o Carina Friberg Svensson
Sommarvägen 17
146 53 TULLINGE

Mail: info@tullingess.se
Facebook: https://www.facebook.com/Tullingess/

Organisationsnummer: 802472-7524
Bankgiro: 5616-5087
Bank: Swedbank

Vart vänder jag mig

Ställ dina frågor om… Till… E-post
Arbetsplikt Kansliet kansliet@tullingess.se
Belysning bryggor Hamnkapten Se nedan
Belysning slipen Varvschef varvschef@tullingess.se
Betalning Kassör kassor@tullingess.se
Bojar Hamnkapten Se nedan
Byte bryggplats Hamnkapten Se nedan
Båtplats Kansliet kansliet@tullingess.se
Ekonomiska frågor Kassör kassor@tullingess.se
Elsäkerhetsfrågor El-ansvarige Se nedan
Förtöjningsanvisningar Hamnkapten Se nedan
Gästplatser Finns inga
Klubbstugan Varvschef varvschef@tullingess.se
Klubbträffar Klubbmästaren klubbmastare@tullingess.se
Mastkran, Vårby (Fittja) Hamnkapten Se nedan
Medlemskap (ansökan) Kansliet kansliet@tullingess.se
Miljöfrågor Miljöombud miljo@tullingess.se
Nycklar & Vimplar Kansliet kansliet@tullingess.se
Ordningsregler Styrelsen styrelsen@tullingess.se
Skjulkö Varvschef varvschef@tullingess.se
Slamkryparen, båtvagn Vagnansvarig vagnansvarig@tullingess.se
Slip-plats Varvschef varvschef@tullingess.se
Sommarplats Kansliet kansliet@tullingess.se
Stadgefrågor Styrelsen styrelsen@tullingess.se
Säkerhetsbesiktning båt Besiktningsman Se nedan
Upptagning, admin Varvschef varvschef@tullingess.se
Upptagning, praktisk Vagnföraren vagnansvarig@tullingess.se
Vinterplats Varvschef varvschef@tullingess.se
Webbplats & Facebook Kassör kassor@tullingess.se
Övrigt Övriga info@tullingess.se

 

Hamnkaptener

Funktionär Namn E-post, mobiltelefon
Hamnkapten 1
Norra bryggan
Eva Engberg norrabryggan@tullingess.se
070-890 43 05
Hamnkapten 2
Norra bryggan
Stefan Grankvist norrabryggan@tullingess.se
073-381 87 87
Hamnkapten 1
Södra bryggan
Henrik Einemo sodrabryggan@tullingess.se
073-634 65 45
Hamnkapten 2
Södra bryggan
Andreas Dahlberg sodrabryggan@tullingess.se
070-342 11 55
Hamnkapten 1
Vårbybryggan
Andres Iturralde varbybryggan@tullingess.se
076-204 73 76
Hamnkapten 2
Vårbybryggan
Hans Sjöberg varbybryggan@tullingess.se
073-433 76 57
Hamnkapten 1
Piparholmen
Magnus Skytt piparholmen@tullingess.se
070-743 35 74
Hamnkapten 2
Piparholmen
Pål Sjögren piparholmen@tullingess.se
070-866 56 26
Hamnkapten 1
Slipen
Bruno Falck varvschef@tullingess.se
073-745 28 20

 

Övriga funktionärer

Funktionär Namn E-post, mobiltelefon
Kansliet Anja Mårtensson kansliet@tullingess.se
Klubbmästare Jens Torsteinsrud klubbmastare@tullingess.se
070-555 64 87
Varvschef Bruno Falck varvschef@tullingess.se
073-745 28 20
Vagnansvarig Ted Avsan  vagnansvarig@tullingess.se
073-626 56 84
El-ansvarig Stefan Söderström stefan.soderstrom@telia.com
070-585 81 99
Revisor 1 Tomas Nordh tomas.nordh@lansforsakringar.se
Revisor 2 Clas Sjögren C.sjogren@icloud.com
Revisor-
suppleant
Vakant
Valberedning 1
Valberedning 2
Ungdoms-
verksamheten
Annika Larsson bnnika@telia.com
Besiktningsman Mats Ekmo mats.ekmo@telia.com
Miljöombud Clas Sjögren miljo@tullingess.se
070-616 78 09
Webbansvarig, soc. med. Oskar Remöy oskar.remoy@tullingess.se
070-846 16 60

Vagnförare: Peter Andersson, Ted Avsan, Jocke Lundgren.

Styrelse

Roll Namn E-post, mobiltelefon
Ordförande Lars Berggren ordforande@tullingess.se
070-734 46 59
Vice Ordförande Tomas Bovin tomas.bovin@gmail.com
070-265 57 21
Sekreterare Jonnie Lund jonnie.lund@tullingess.se
073-066 81 52
Kassör Carina Friberg Svensson kassor@tullingess.se
070-7408907
Klubbmästare Jens Torsteinsrud klubbmastare@tullingess.se
070-555 64 87
1:e ledamot Lars Rydin rydin.lars@gmail.com
073-826 59 81
2:e ledamot Fredrik Lagerström fredrik.lagerstroem@mac.com
070-088 74 60
Suppleant Oskar Remöy oskar.remoy@tullingess.se
070-846 16 60

 

Postadress för fakturor, brev och kassör
Tullinge Segel Sällskap
c/o Carina Friberg Svensson
Sommarvägen 17
146 53 TULLINGE
Tel: 070-7408907
Mail: kassor@tullingess.se

Styrelsemöte TSS - Båtklubb i Tullinge
På bilden ovan: en tidigare version styrelsen har möte i Klubbstugan på Slipen. Från vänster ser vi Lars Rydin, Jocke Lundgren, Gösta Odelberg, Tommy Johansson, Lars Berggren, Tomas Bovin och Bruno Falck. Tomas ordnade med semlor 🙂