Båtklubbens prislista

Slipenområdet och Slipenbryggan söderifrån - TSS - Båtklubben i Tullinge

Efter årsmötet som brukar hållas i mars varje år fastställs årets avgifter.

Medlemsavgifter faktureras sedan mellan mars och maj. Sommarplatser vid båtbryggorna faktureras i mellan april och maj. Nytillkomna medlemmar och bryggplatser faktureras löpande under säsongen. Vinterplatser brukar faktureras mellan augusti och september.

Betalning

Betalning sker till bankgiro 5616-5087. Ange fullständigt namn och adress samt OCR-nummer.

Uppsägning av medlemskap eller båtplats

Enligt båtklubbens stadgar § 6 och § 7 skall medlemskap, köplats, sommarplats och vinterplats sägas upp innan årsmötet annars faktureras full avgift. Den som inte betalar i tid kan uteslutas enligt stadgarna.

Prislista

AVGIFT kr 2020 
Medlemsavgifter
Helårsmedlem, aktiv 490
Stödmedlem, passiv 270
Familjemedlem 50
Hedersmedlem 0
Sommarplatser vid bryggor
Bryggplats, sommar 945
Bryggplats, korttid, vecka, även Slipenbryggan 330
Vinterplatser Slipen
Vinterförvaring, Slipavgift år 1 – 4 1 825
Vinterförvaring, Slipavgift år 5 – 775
Vinterplatsavgift, utomhus kr/kvm 17,75
Vinterförvaring, Skjulplats 9 meter 1 020
Vinterförvaring, Skjulplats 12 meter 1 380
Nyckelhantering
Nyckelavgift 320
Nyckeldeposition (returneras) 210
Överträdelser och övriga avgifter
Flyttningsavgift på slipområde 790
Separat sjösättning/-upptagning 910
Sommarhyra slip, per månad 620
Bryggplats Slipbryggan olovlig, vecka 745
Stadgeöverträdelse 745
Arbetsavgift (kallade som inte arbetar 3 timmar) 1 190
Städavgift på båtplats 745
Påminnelseavgift 60
Standert, vimpel 135

 

Vill du bli medlem?

Vill du ha båtplats vid någon av båtklubben Tullinge Segel Sällskaps bryggor i Tullingesjön, Mälaren eller vid Trosa i Saltsjön? Eller vill du vinterförvara båten på varvsområdet i Tullinge? Läs mer här hur du går tillväga.

 

Bilden högst upp på sidan är tagen av fotograf och medlem Micke Bodner. Se http://www.ateljebodner.se/