Vill du ha båtplats?

Varvsområdet och Slipenbryggan i Tullingesjön - TSS båtklubb
Varvsområdet och Slipenbryggan i Tullingesjön

Vill du bli medlem i båtklubben TSS?

Vill du ha båtplats vid någon av båtklubben Tullinge Segel Sällskaps bryggor i Tullingesjön, Mälaren eller vid Trosa i Saltsjön? Eller vill du vinterförvara båten på varvsområdet i Tullinge?

Just nu (oktober 2021) har vi kö till samtliga bryggor och vinterplatser. För bryggorna i Tullingesjön är det lång kötid, uppskattningsvis kan det ta upp till 10 år, men vi kan inte garantera något då det naturligtvis beror på omsättningen av platser som kan variera. Snabbast brukar det gå att få en bryggplats på Piparholmen utanför Trosa. Läs mera om de bryggorna här.

I Tullingesjön som har förbindelse med Mälaren har vi tre bryggor med totalt 72 båtplatser. I Vårby bredvid Huddinge Båtklubb och Slagsta Marina har vi en brygga med 18 båtplatser, perfekt för segling och båtturer i Mälaren. Vid Piparholmen utanför Trosa i Saltsjön har vi 57 båtplatser. Så totalt har vi 147 båtplatser vid våra bryggor, 88 platser för vinterförvaring på varvsområdet ”Slipen” och ungefär 250 medlemmar.

Om du blir medlem och ställer dig i kö finns det möjligheter att ordna båtplats på sikt, det beror på brygga, men för vissa tar det flera år. Står du i kö finns det också möjligheter till att du kan få en tillfällig båtplats (juni-augusti) vid alla bryggor eftersom det förekommer att medlemmar inte alltid nyttjar sina platser hela sommaren.

Om du inte redan är medlem i TSS så måste du bli medlem (490 kr/år) och registrera dig i vår kö för båtplats. Där kan du även ange vilka bryggor som du önskar plats vid. Om du vill bli medlem i TSS och knytas till bryggorna vid Piparholmen eller i Vårby kan väntetiden för båtplats bli kortare.

 

Gör så här för att bli medlem och ansöka om båtplats

 1. Följ och gilla oss på Facebook, där vi lägger ut nyheter.
 2. Betala 490 kr i medlemsavgift till bankgiro 5616-5087. Ange fullständigt namn och adress. Din köplats för bryggplats börjar gälla det datum pengarna finns på kontot. Betald medlemsavgift gäller det år som du betalar. Sedan får du ny faktura varje år.
 3. Gå till https://bas.batunionen.se/ExternalComm/WaitingListApplication/994
  Klicka på registrera ett nytt konto om du inte har registrerat dig innan. Se bild nedan.01 Inloggning för Köanmälan BAS - TSS Båtklubb
 4. Ange e-post och lösenord och klicka på Skapa konto. Om du redan har ett konto och vill uppdatera din information klicka på Jag har redan ett konto. Se bild nedan.02 Skapa konto för Köanmälan BAS - TSS Båtklubb
 5. När du klickat på Skapa konto kommer du till registreringssidan som visas nedan.
  Registreringssidan har fem områden: Kontaktuppgifter, Båtuppgifter, Övrigt, Övriga val samt Övrig information. Det är viktigt att du fyller i så mycket information som möjligt om du vill vara säker på att få båtplats så snart som möjligt!Köanmälan till Medlemskö - registrera uppgifter i BAS - TSS Båtklubb

Kontaktuppgifter

Här fyller du i samtliga fält (förutom Co-adress om du inte har någon). Personnummer används för Svenska Båtunionens register för kopplingar till övriga båtklubbar samt för årliga adressuppdateringar via offentliga folkbokföringsregister.

Båtuppgifter

Om du har båt så fyll i alla uppgifter här så noga som möjligt. Storlek på båt kan avgöra vilken brygga och bryggplats du får. Observera att vissa webbläsare kräver punkt . i stället för komma , där du anger båtens mått. Viktigt också att ange om du önskar sommarplats och/eller vinterplats.

Försäkringsbolag och försäkringsnummer

Försäkringsbolag och försäkringsnummer måste fyllas i om du vill ha båtplats.

Övrigt

Här anger du vad du konkret kan bidra med i klubben, om du redan har nyttjat våra anläggningar, försäkringsuppgifter för båten och övriga uppgifter.

Övriga val

Här anger du inom vilken områden som du kan bidra till klubben samt önskemål om sommarplatser och vinterplatser.

Övrig information

Et fritextfält som du kan nyttja för övrig information eller för att berätta lite om dig själv. Var konkret och kortfattad.

Utan komplett ifylld blankett blir det ingen båtplats!

Vi måste ha alla uppgifter ifyllda om du vill ha båtplats hos oss. Om du har frågor eller funderingar så kontakta kansliet@tullingess.se snarast. För att kunna meddela information måste du även gilla och följa vår sida på https://www.facebook.com/Tullingess

 

Norra bryggan i Tullingesjön - TSS båtklubb
Norra bryggan i Tullingesjön

Vad händer sedan

Sommarens bryggplatser brukar fördelas senast i april samma år. Vinterplatser brukar fördelas senast i september samma år. Om det finns lediga platser efter att fördelning skett bland befintliga medlemmar görs en intresseförfrågan bland nya medlemmar i kölistan för båtplats. Du kan invänta kontakt eller ta egen kontakt med kansliet på kansliet@tullingess.se.

 

Om du blir erbjuden bryggplats/varvsplats

 1. Gå tillbaka till Inloggning för köanmälan för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta (klicka på länken)
 2. Läs TSS Stadgar, ordningsföreskrifter, elföreskrifter och förtöjningsregler. (klicka på länken)
 3. Du måste intyga att du kommer att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter, elföreskrifter och förtöjningsregler.
 4. Du kommer därefter att få nycklar till brygga/varvsområde mot en avgift och deposition på tillsammans 515 kr, samt instruktioner från kassör/hamnkapten/varvschef.

Vad kostar det under 2021

Medlemsavgift: 490 kr/år
Bryggplats: 945 kr/säsong
Nyckelavgift: 320 kr
Nyckeldeposition: 210 kr
Korttidshyra: 330 kr/vecka
Vinterförvaring: 17,75 kr/kvm (längd x bredd x 17,25kr)
Slipavgift år 1-4: 1.775 kr
Slipavgift år 5-: 775 kr
Skjul: 1.020 – 1.380 kr

Sommarplats sommarsäsong

Medlemsavgift: 490 kr/år
Bryggplats: 945 kr/år
Nyckelavgift: 310 kr
Nyckeldeposition: 205 kr
TOTALT 1.965 kr

Om du flyttar, säljer/köper/byter båt eller ändrar kontaktuppgifter under tiden du har båten hos TSS så meddela kansliet@tullingess.se och uppdatera dina uppgifter på https://bas.batunionen.se.

Bryggan i Vårby (Huddinge) i Mälaren - TSS båtklubb
Bryggan i Vårby (Huddinge) i Mälaren. Den ligger bredvid Huddinge Båtklubb och Slagsta Marina

 

Segelbåtar vid bryggan i Vårby i Mälaren - TSS båtklubb
Segelbåtar vid bryggan i Vårby i Mälaren