Trafikverket vill bygga om vid Vårbybryggan - karta med bild - TSS

Trafikverket vill bygga om vid Vårbybryggan

I samband med projektet Tvärförbindelse Södertörn har Tullinge Segel Sällskap fått brev från Trafikverket som visar deras planer på en helt ny bro över Mälarpassagen vid Fittja och Vårbybryggan.

Från TSS har Lars Rydin och Hans Sjöberg kontaktat Vägverket med följande fråga: ”Har detta någon påverkan på tidplaner för TSS hamnplats i Vårbyfjärden? Eller någon påverkan på vårt sökande av mark för ny hamnplats på Västra eller Östra sidan av Vårbyfjärden?”

Brev från Vägverket till TSS gällande Tvärförbindelse Södertörn (PDF)

Trafikverket hänvisar till sin plan på följande webbplats:
https://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn

Och alla dokument och handlingar finns här:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/dokument/

Karta över området (klicka för att förstora):

Trafikverket vill bygga om vid Vårbybryggan - karta - TSS

Karta över området med satellitbild (klicka för att förstora):

Trafikverket vill bygga om vid Vårbybryggan - karta med bild - TSS