Justerade årsmöteshandlingar ekonomi - TSS Båtklubben i Tullinge

Justerade årsmöteshandlingar ekonomi

Efter samtal med revisorer och styrelse har vi justerat lite inom vissa konton för 2018 och för budgeten 2019. Det är dock inga ändringar som påverkar resultat, balans eller den ekonomiska ställningen.

Du kan se de justerade dokumenten under Årsmöteshandlingar som inloggad på medlemssidorna.