Nu är det höst och båtsäsongen börjar!

När frosten kommer blir det tydligt att årets båtsäsong är över för den här varma delen av året. Fast egentligen är det nu planeringen för nästa år börjar! Båten ska städas och underhållas inför kommande sommarsäsong.

Information:

Båtupptagning sker nu under helgerna fram till slutet av oktober. Vi ber er komma ihåg att anmäla att ni är där till vagnsföraren, och att det är ett lagarbete att ta upp båtarna. Ska det fungera smidigt behöver alla hjälpa till. För att inte vara i vägen får bilar inte köras in på slipområdet under själva båtupptagningen.

El på slipenområdet ska följa vissa regler. Armaturer (lampor) och annan utrustning som kopplas in på slipenområdet ska uppfylla vissa krav för att inte orsaka skada på människor, båtar och skjul. Mer information finns här på webben.

Slipstugan får vi alla hjälpas åt att hålla ren och städad!

Fronter till skjulen ska hängas upp senast vid sista båtupptagningen den 30 oktober. Om du har möjlighet så häng gärna upp fronten, annars blir det arbetslaget vid sista båtupptagningen som får hänga upp alla fronter.

Miljön är vi alla beroende av. Gammal olja, oljefilter och båtbatterier kan lämnas i miljöskåpet om du själv inte har möjlighet att lämna det vid lämplig sopstation. För frågor om miljöskåpet, prata med Mats Ekmo, mats.ekmo@tullingess.se!

Kommande händelser är att de som står i kö för medlemskap kommer faktureras administrationsavgiften i januari 2011. Kallelse till årsmötet i mars tillsammans med årsberättelse och båtlapp kommer att skickas ut i februari. Båtlappen ska vara lämnad till kansliet senast vid årsmötet.