Ingen kappsegling i år

Hej Seglare! Klubbens tävlingskommitté kommer inte att arrangera något klubbmästerskap detta år då intresset för detta har varit lågt. Vi kommer där emot att under våren att gå ut och […]