Styrelsemöte TSS - Båtklubb i Tullinge

Styrelsen i TSS föreslår nya avgifter för 2019

På bilden ovan: styrelsen träffades i Klubbstugan på Slipen i februari. Från vänster ser vi Lars Rydin, Jocke Lundgren, Gösta Odelberg, Tommy Johansson, Lars Berggren, Tomas Bovin och Bruno Falck.

Förslag på nya avgifter för 2019

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avgifterna för medlemmar höjs med ungefär 3% på grund av stora investerings- och underhållskostnader för Södra bryggan, Slipen och båtvagnen. vilket innebär följande:

2019 2018 %
MEDLEMSAVGIFTER
Helårsmedlem, aktiv 475 kr 460 kr 3%
Helårsmedlem, passiv 260 kr 255 kr 2%
Säsongsmedlem 950 kr 920 kr 3%
Familjemedlem 50 kr 50 kr 0%
Kö för medlemskap 155 kr 150 kr 3%
ÅRSAVGIFTER BÅT
Bryggplats 920 kr 890 kr 3%
Bryggplats Södra bryggan inre platserna 600 kr 580 kr 3%
Korttid (även Slipenbryggan) per påbörjad vecka 310 kr 300 kr 3%
Slipavgift år 1 -4 1 805 kr 1 750 kr 3%
Slipavgift år 5 – 750 kr 725 kr 3%
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift) 17,25 kr 16,75 kr 3%
ÖVRIGA AVGIFTER
Utöver avgifter skall medlem, som nyttjar klubbens
         anläggningar: arbeta i 3 timmar eller betala avgift 1 150 kr 1 115 kr 3%
Flyttningsavgift på slipområdet (per flyttning) 765 kr 740 kr 3%
Separata/extra slipdragningar eller sjösättningar 875 kr 850 kr 3%
         görs endast i yttersta nödfall
Överträdelse av klubbens stadgar eller ordningsföreskrifter 720 kr 700 kr 3%
Sommarhyra slip per påbörjad månad (skjul eller plan) 600 kr 580 kr 3%
         (efter tillstånd; gäller juni, juli och augusti)
Påminnelseavgift vid försenad betalning, per påminnelse 60 kr 60 kr 0%
Deposition av nycklar 205 kr 200 kr 3%
Nyckelavgift 310 kr 300 kr 3%
Dröjsmålsränta enligt räntelagen 7,50% 7,50% 0%

 

För en ”normalmedlem” blir det följande avgifter för 2019

Helårsmedlem, aktiv 475 kr
Bryggplats 920 kr
Slipavgift år 5 – 750 kr
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift) (10×3) 518 kr
Summa ”normalmedlem” 2 663 kr

 

I jämförelse med liknande båtklubbar ligger fortfarande på nästan halva priset för ett års

medlemskap, bryggplats och vinterförvaring.

Ladda ner PDF med alla priser: Avgifter 2019 (bil 6)