Förtöjning Y-bom - TSS båtklubb

Så förtöjer du vid Y-bom

Båtägaren ansvarar för att kontrollera att båten ligger rätt vid varje tidpunkt, beroende på väder och vind. Förtöj båten så att den med sträckta linor (fjädrarna i vila) ligger min 40 cm från bryggan och min 20 cm från bom.

  1. Båten skall förtöjas med väl dimensionerade tampar, rätt dimensionerat för båtens storlek, minimum diameter 12 mm.
  2. Fyra dämpfjädrar av gummi eller alternativt fyra stålfjädrar säkrade med kätting skall användas för att koppla tamparna till de fyra fästöglorna i Y-bommen.
  3. Tamparna kopplas till båten med knopar eller med Merxhakar,ej karbinhakar.
  4. Båten skall ha rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan. Se till att förtöjningsgodset är uppstramat så att båten vid sjögång ej slår mot bommar eller grannbåt.
  5. För att låsa båten med godkänd kätting/vajer, skall dessa fästas i därför avsedd fästanordning i bryggan och ej i Y-bommen. Det är också lämpligt att fendra av mot Y-bommen, för att förhindra skador på din båt.
  6. Om bommen är längre än båten kan det vara nödvändigt, för att lättare komma ombord, att dra extra linor från aktern till bommens främre del.
  7. Se till att förtöjningsgodset är uppstramat så att båten vid sjögång ej slår mot bommar eller grannbåt. Båtägaren skall också regelbundet kontrollera att förtöjningspunkterna i Y-bommen sitter ordentligt fast och är dimensionerade för båten. Vid brister eller skada kontakta hamnkaptenen. Hen har rätt att omförtöja båtar om så erfordras.

 

Tamparna skall förtöjas i de fyra fastöglorna i Y-bommen, ej i bryggan

Tamparna skall förtöjas i de fyra fastöglorna i Y-bommen, ej i bryggan - TSS båtklubb
Tamparna skall förtöjas i de fyra fastöglorna i Y-bommen, ej i bryggan

Så här förtöjer vi utan Y-bom vid TSS bryggor

Så här förtöjer vi utan Y-bom - TSS båtklubb
Så här förtöjer vi utan Y-bom på TSS bryggor