Arbetskvällar på slipen - TSS - Båtklubben i Tullinge

Arbetskvällar på slipen

Alla som har vinterförvaring på Slipen eller bryggplats på Slipenbryggan kallas härmed till arbetskväll på slipen den 31/8-2/9. Som medlem i TSS har du arbetsplikt på 3 timmar per år, denna gång kör vi tvåtimmarspass 18-20. Utebliven närvaro faktureras enligt gällande avgift.

Logga in på https://bas.batunionen.se/ och boka dig på ett pass. När du loggat in visas startsidan och där hittar du en länk som heter ”Arbetskvällar på slipen 2021”. Kontakta kansliet om du har problem med inloggningen eller bokningen.

De medlemmar som har utfört sin arbetsplikt på annat vis behöver inte närvara, men får gärna vara med ändå.

Klä dig i arbetskläder och medtag gärna verktyg som spadar, hackor, röjsåg och annat som är bra till att röja sly.

Mvh

Styrelsen & Varvschefer