Tommy Johansson ny kanslist på TSS - Båtklubben i Tullinge

Tommy Johansson ny på kansliet i TSS

Vi är jättetacksamma för att Tommy Johansson tar på sig den viktiga rollen och arbetsuppgiften på Kansliet i TSS. Under en tid har vi varit utan någon på kansliet så det känns skönt att det nu blir ordning och reda igen! Tommy är redan hamnkapten på Norra bryggan och revisor i föreningen så han har mycket god koll på det mesta.

Supertack även till Caroline Prochéus vår tidigare kanslist som tillsammans med Tommy och kassören ser till att vi får nya ändamålsenliga rutiner på allt.

Målet är att fortsätt arbetet med digitalisering och ny webbplats, men det viktigaste blir att medlemmar själva hanterar information i BAS-systemet och att vi helt skippar de fysiska båtlapparna.

Tack Caroline och Tommy från alla oss i TSS!