Sjösättning

Nu finns sjösättninglistorna uppe på slipen.
Första sjösättningen sker 15/4.
Alla som ligger ute på slipen har blivit uppsatta på listorna.
Vänligen kontrollera datum & se till att båten är klar i tid.
Båtar i skjul sätter som vanligt upp sig själva på listorna.
Vänligen respektera antalet båtar per sjösättningsdag.

Med vänlig hälsning,
Varvsledningen