TSS båtklubb fakturor 2020

Nu faktureras båtplatser och medlemsavgifter

I dag skickas alla fakturor ut för medlemsavgifter och sommarens båtplatser vid våra bryggor i Tullingesjön, Mälaren och vid Piparholmen i saltsjön utanför Trosa.

Ange alltid OCR-nummer som står på fakturan när du betalar.

På fakturan står även vilken bryggplats du har fått vid respektive brygga.

Har du frågor om fakturorna så kontakta kassören på kassor@tullingess.se.

Har du frågor om bryggor eller bryggplacering så kontakta hamnkaptenerna eller kansliet på kansliet@tullingess.se.

Övriga länkar och information från båtklubben

All kontaktinformation

Alla priser

Stadgar och ordningsföreskrifter som alla medlemmar måste följa