BAS är stängt vecka 33-34 - TSS Båtklubben i Tullinge

BAS är stängt vecka 33-34

BAS har tillfälligt stängt för uppdateringar vecka 33 och 34. Systemet öppnar igen i månadsskiftet augusti/september under vecka 35.

Om du vill registrera upptagning av båt kan du göra det från och med vecka 35. Frågor om BAS kan ställas till Kansliet på e-post kansliet@tullingess.se

Övriga frågor om båtupptagning eller om arbetskvällarna kan ställas till Varvschefen på e-post varvschef@tullingess.se.