Årsmöte 2019 - TSS Båtklubb

Årsmöte TSS måndag 16:e mars kl. 19:00, uppdatering

Om du är sjuk eller på något sätt kan antas vara smittobärare av det nya Coronaviruset skall du hålla dig hemma och inte delta på mötet. För att alla enkelt skall kunna ta del av kallelsen och verksamhetsberättelsen finns de att ladda ner som PDF nedan.

1. Årsmöteskallelse 2020 TSS

2. Verksamhetsberättelse 2020 (bil 1) TSS

3. Balans och Resultaträkning TSS 2019-12-31

4. Budget 2020 och tidigare utfall

5. Förslag till ny avgifter 2020

Alla som är sjuka eller inte kan delta kan maila frårgor, synpunker och liknande så besvarar vi dem så fort vi kan.

Årsmötet hålls i Tullinge Sportklubbs stuga vid Brantbrink måndag 16:e mars kl. 19:00.

Du hittar annars kallelse och årsmöteshandlingar på medlemssidorna under ”Årsmöteshandlingar”. Kallelse skickas även ut via e-post.