Slipenområdet och Slipenbryggan söderifrån – TSS – Båtklubben i Tullinge

Slipenområdet och Slipenbryggan söderifrån - TSS - Båtklubben i Tullinge

Slipenområdet och Slipenbryggan söderifrån – TSS – Båtklubben i Tullinge