Korvgrillning och diskussioner på Slipen – TSS Båtklubb

Korvgrillning och diskussioner på Slipen - TSS Båtklubb

Korvgrillning och diskussioner på Slipen – TSS Båtklubb